ECOEXPERTS.GR

Όροι Χρήσης
Προστασία Δεδομένων

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Χρήσης Cookies

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (στο εξής https://ecoexperts.gr/), που ανήκει στην «ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της https://ecoexperts.gr/ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης έχει μελετήσει, αντιληφθεί και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της https://ecoexperts.gr/. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης διαφωνεί με όλους ή με ένα μέρος από τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του κάθε είδους άλλου περιεχομένου της.

Η «ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» δύναται ανά πάσα στιγμή να προβαίνει σε ενημέρωση, τροποποίηση ή αναθεώρηση των όρων χρήσης ακόμη και χωρίς προειδοποίηση και για τον λόγο αυτόν, οι επισκέπτες και οι χρήστες της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της https://ecoexperts.gr/ καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών της https://ecoexperts.gr/ υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει.

Η «ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης / προσαρμογής των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, όπως αυτό τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να τροποποιούνται, αναθεωρούνται και να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή ακόμη και χωρίς προειδοποίηση και για τον λόγο αυτόν οι επισκέπτες και οι χρήστες της https://ecoexperts.gr/ παρακαλούνται να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους αυτούς για τυχόν αλλαγές.

Η «ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών της https://ecoexperts.gr/, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι αυτοβούλως τα παρέχουν με σκοπό επικοινωνίας. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το άτομο αυτό.

 

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στη https://ecoexperts.gr/ είναι τα ακόλουθα:

  • Όνομα / Επώνυμο
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή σταθερό)
  • Στοιχεία ακινήτου (όπως αναφέρονται στην σχετική φόρμα της ιστοσελίδας)
  • Φορολογικά στοιχεία αναφορικά με το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό)
  • Οικογενειακή Κατάσταση
  • άλλες πληροφορίες που επιθυμεί να δώσει ο χρήστης χρησιμοποιώντας πεδία με ελεύθερο κείμενο

Η «ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» δε πρόκειται να διαθέσει για οποιονδήποτε λόγο και σκοπό ή να διαθέσει ή να δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών της https://ecoexperts.gr/ σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση τα στοιχεία εκείνα που βάσει νόμου θα πρέπει να διαβιβασθούν στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία.

Η «ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» δύναται να επεξεργάζεται το σύνολο ή και μέρος των στοιχείων των επισκεπτών/ χρηστών για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της.
Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή της https://ecoexperts.gr/ προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του με email στο info@ecoexperts.gr

Η «ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» εφαρμόζει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, κακόβουλη χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την «ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», η ασφάλεια δεν μπορεί να εγγυηθεί απολύτως ενάντια σε όλες τις απειλές. Σε περίπτωση απώλειας ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων η «ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» διαθέτει μια ειδικευμένη ομάδα αντιμετώπισης παρόμοιων περιστατικών, προς τον σκοπό αφενός της ταχείας αποκατάστασης της παραβίασης και αφετέρου του περιορισμού των σχετικών με την παραβίαση συνεπειών. Τα εξουσιοδοτημένα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Η «ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρήσει τα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει από τους χρήστες της ιστοσελίδας, μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζεται τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρι να ζητηθεί η διαγραφή τους από το υποκείμενο, με απώτατο χρονικό διάστημα τα 5 χρόνια, εκτός εάν η περαιτέρω τήρηση επιτρέπεται από την νομοθεσία.

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Η «ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» μπορεί να συλλέγει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της https://ecoexperts.gr/ χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies ή/και να προβαίνει σε παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της https://ecoexperts.gr/, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους πάροχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα της https://ecoexperts.gr/ συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της https://ecoexperts.gr/.

Μέσα από τον μηχανισμό, αποδοχής ή όχι, cookies που έχει δημιουργήσει η «ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας, μπορείτε να περιορίσετε την ενσωμάτωσή τους. Αν και τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, μπορείτε επιπλέον να επιλέξετε να αποδεχθείτε ή όχι τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από την συσκευή σας. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι αν δεν αποδεχθείτε τα cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να έχετε πλήρη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση των cookies μπορείτε να βρείτε στον φάκελο «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας ή μέσω της ιστοσελίδας www.allaboutcookies.org ή και άλλων παρόμοιων.
Η https://ecoexperts.gr/ χρησιμοποιεί το Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Google Analytics μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες της ιστοσελίδας περισσότερες επιλογές για τον τρόπο συλλογής των δεδομένων τους από το Google Analytics, η Google έχει αναπτύξει το Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Το add-on επικοινωνεί με το Google Analytics JavaScript (ga.js) για να δείξει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να αποσταλούν στο Google Analytics. Το Google Analytics Opt-out Browser Add-on δεν εμποδίζει την αποστολή πληροφοριών στον ίδιο τον ιστότοπο ή σε άλλες υπηρεσίες web analytics.

 

Η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων (εικόνες, κλπ.) μέσω των ιστοσελίδων της https://ecoexperts.gr/ είναι παράνομη, εκτός εάν έχει ληφθεί προηγούμενη συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων.
Η παρούσα https://ecoexperts.gr/ μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η «ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

 

Περιορισμός ευθύνης της «ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» – Δήλωση αποποίησης
Το περιεχόμενο της https://ecoexperts.gr/ διατίθεται «ως έχει» και η «ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, η σκοπό.

Η «ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της https://ecoexperts.gr/ στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Επίσης, η «ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως η «ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» δεν εγγυάται ότι η https://ecoexperts.gr/ ή ο εξυπηρετητής (“server”) μέσω του οποίου το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών / χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” (virus) ή άλλα επιζήμια συστατικά και ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει αναφορικά με το κόστος για τις τυχόν διορθώσεις.

 

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Η https://ecoexperts.gr/ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών της https://ecoexperts.gr/, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους όρους χρήσης των αντίστοιχων δικτυακών αυτών τόπων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της https://ecoexperts.gr/, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης της https://ecoexperts.gr/ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι το κάνει με δική του ευθύνη.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της https://ecoexperts.gr/, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιοσδήποτε από τους παραπάνω αναφερόμενους όρους διαπιστωθεί ότι αντίκειται με το ισχύον δίκαιο ή ακυρωθεί, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς όμως εκ του λόγου τούτου να επηρεάζεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της «ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Οποιαδήποτε τυχόν έριδα, διαφωνία ή διαφορά αναφορικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων, θα επιλύεται κατ’ αρχήν με προσφυγή σε διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4640/2019, ενώ σε περίπτωση περαιτέρω δικαστικής διένεξης αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Βέροιας.